Sejarah al-Azhar

Assalaamu’alaikum…tulisan-tulisan di kategori Al-Azhar ini merupakan usaha kami untuk kembali mengenal Al-Azhar sebagai sebuah Masjid dan sebuah Institusi Pendidikan Islam.

Dalam tulisan-tulisan ini kami banyak menyadur dari bacaan kami khususnya terhadap buku Al-Azhar Jami’an wa Jami’atan, karangan Dr. Abd. Aziz asy-Syinnawi, mantan Ketua Jurusan Sejarah dan Peradaban di Univ. Al-Azhar, kemudian buku Al-Azhar; Tarikhuhu wa Tathaawuruhu, yang ditulis tim Peringatan 1000 tahun Al-Azhar dan lain sebagainya.

Semoga Allah swt selalu menunjuki kami kepada keistiqamahan….

wassalam

Abrar A.

Index:

a. Sebelum Biduk Jauh Ke Lautan

b. Sejarah Berdirinya al-Azhar

c.Pendirian Jami’ al-Azhar Dan Kedatangan al-Muiz ke Mesir

Iklan